Zhasmin  v Zenite Udachi

Best Puppy

b. 22.04.2016

s. Argentum iz Rossii s Lubovyu     d. Neverything Story di

                                                                       Casa Vernice